سرپرستی استان یزد دبستان پسرانه شهید افسری دبیرستان پسرانه خاتم الانبیا (ص) (متوسطه دوره دوم) دبیرستان پسرانه خاتم الانبیا (ص) (متوسطه دوره اول) پیش دبستان و دبستان پسرانه خاتم الانبیا (ص) سرپرستی استان یزد پیش دبستان و دبستان پسرانه خاتم الانبیا (ص) دبیرستان پسرانه خاتم الانبیا (ص) (متوسطه دوره اول) دبیرستان پسرانه خاتم الانبیا (ص) (متوسطه دوره دوم) دبستان پسرانه شهید افسری